Thế nào là một hình ảnh có chất lượng tốt?

Thế nào là một hình ảnh có chất lượng tốt?

Một bức ảnh có chất lượng tốt khi nó đảm bảo 2 yếu tố:

  • Độ phân giải của hình ảnh đó: số điểm ảnh càng nhiều thì độ nét càng cao
  • Số lượng màu sắc: bức ảnh trong sâu thì bức ảnh cần có số lượng màu tương đối lớn

Bit Depth: đơn vị bit -> giá trị để đo số lượng màu có trên một bức ảnh (độ dày màu). Phần mềm photoshop mặc định ảnh chỉnh sửa với Bit Depth 8 bit. Các máy ảnh kỹ thuật số hiện nay thường cho ra bức ảnh 12 bit.

bit depth

Dimensions: 1920x1080px -> độ phân giải của hình ảnh

Resolution (độ phân giải của hình ảnh, tức mật độ điểm ảnh): bố cục số lượng điểm ảnh nhất định trên một đơn vị đo (Ví dụ: Resolution 72 pixel/inch -> tức trên 1 inch có 72 điểm ảnh)

Định kicsht cỡ in cho một bức ảnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo Chat Facebook